Проекти

2020

Проект „Нарисувани приказки“ насочен към деца и подрастващи. Основните му цели са насочени към популяризиране на четенето като познавателен и възпитателен процес, провокиране на въображението, активно творческо участие и изява на деца от български неделни училища в няколко европейски държави, от столични училища и читалища и читалища извън граница; създаване на трайни партньорства чрез култура и образование. Идеята зад него е чрез съвременните технологии, използвани от децата за общуване, да се предизвика интерес към словесния ни фолклор като извор на мъдрост и осмисляне на национална идентичност.

Повече за проекта можете да прочетете тук.

2014

gerb-sofiaПрез 2014 г. читалището бе допуснато за участие в следните проекти:

– Проект на Столична програма „Култура“ за финансиране на театрален фестивал „Театър от деца за деца“
– Проект по програма „Събития на столичните райони“, чрез който се финансира Национален литературен конкурс „Витошко лале“
– Проект на Министерство на културата за извършване на ремонтни дейности
– Партньорство по проект „Кварталница за кукли“ на Фондация „Смарт“, който беше одобрен от Столична програма „Култура“
– Партньорство по проект МИКЦ „Витоша“ на Фондация „Смарт“, одобрен и финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за младежта (2011-2015), подпрограма 1: Развитие на мрежата от младежки информационно-консултантски центрове (МИКЦ)

2013

През 2013 г. читалище „Братя Миладинови – 1917“ участва в проект „Студентски практики“ към МОН по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Библиотеката на читалището се включи в обучението и практиката на студенти.

2011

globalni-bibliotekiПрез 2011 г. читалищната библиотека бе включена в проекта „Глобални библиотеки“, който се осъществи под егидата на фондация „Бил и Мелинда Гейтс“ и ключови партньори:

– Министерството на културата
– Държавна агенция по информационни технологии и съобщения
– Българска библиотечно – информационна асоциация
– Национално сдружение на общините

Благодарение на този проект, читалищната библиотека разполага с компютърна техника и предлага пакет услуги, включващи: безплатно компютърно обучение, безплатен достъп до Интернет, онлайн информация, електронни услуги и други.