Проект „Нарисувани приказки“

Проектът „Нарисувани приказки“ е насочен към деца и подрастващи. Основните му цели са насочени към популяризиране на четенето като познавателен и възпитателен процес, провокиране на въображението, активно творческо участие и изява на деца от български неделни училища в няколко европейски държави, от столични училища и читалища и читалища извън граница; създаване на трайни партньорства чрез култура и образование. Идеята ни е чрез съвременните технологии , използвани от децата за общуване, да предизвикаме интерес към словесния ни фолклор като извор на мъдрост и осмисляне на национална идентичност.

За целите и идеите на проекта предвиждаме:

  • Маратон на четенето на български народни приказки
  • Рисуване на илюстрации по избрана приказка
  • Представяне на рисунките пред широка публика с изложби в открита градска среда и в зали
  • Отпечатване на календар за 2021 г, илюстриран с най-добрите рисунки и представянето му в социалните медии
  • Създаване на електронен албум с текстове на приказки и рисунките по тях в Google Photos App
  • Презентиране на резултатите от проекта

Дейности

1. Стартиране на проекта в Национална телевизия „Скат”
2. Създаване на Фейсбук страница, в която ще бъдат публикувани текстовете на приказки, по-късно рисунките на децата, коментари и идеи за работа с български словесен фолклор, резултатите от журирането. Ще има възможност за гласуване от деца за определяне на любима рисунка и любима приказка на публиката
3. Маратон на четенето на български народни приказки с деца в български неделни училища в няколко европейски държави , софийски училища и читалища в столицата и в съседни държави. На всички участници в проекта ще изпратим на електронната им поща пълните текстове на 20 приказки, подбрани по 4 теми
4. Рисуване на илюстрации по избрана приказка – преките участници ще нарисуват илюстрация по избрана приказка. Столичните групи ще получат материали за рисуване – картон, бои, моливи, пастели. Всички рисунки ще бъдат събрани в оригинал и/или като електронни снимки във формат jpg
5. Журиране на рисунките от специалисти – художници и преподаватели и определяне на любими илюстрации на публиките чрез гласуване във Фейсбук страницата
6. Изложби в открита градска среда в парк „Св. Троица” и в ОКИ-ДК „Красно село”. Представяне пред широка публика как децата осмислят българската народна мъдрост, какви знания придобиват за традициите ни , за културата и характера на народа ни, отразени в рисунките им
7. Отпечатване на 200 бр. календар за 2021 г. , илюстриран с рисунки, подбрани от жури от специалисти – художници и преподаватели. Резултат: Отпечатаният календар ще бъде разпространен до всяка участваща в проекта организация и ще може да се ползва от преподаватели и родители за работа с децата. Възможността културния продукт да се ползва от широка публика, многократно надвишаваща броя на преките участници в проекта, дава устойчивост на проектната идея
8. Създаване на електронна база-данни от текстове на приказки и снимки на рисунките по тях в Google Photos App
9. Мултимедийна презентация на основните моменти от реализирането на проекта. Резултат: Отразяване на основните моменти от реализацията на проекта: четене на приказки; създаване на рисунки; откриване на изложби и др. Презентацията ще бъде качена във Фейсбук страницата , създадена в рамките на проекта
10. Презентиране на календара , концерт и изложба в салона на НЧ „Аура-1929”
11. Медийно отразяване на проекта от стартирането до приключването му с презентирането на календара в:

  • неговата Фейсбук страница
  • в телевизия Скат – предаването „От българско, по-българско”
  • БНР – програма „Хр. Ботев”, предаването „Познати и непознати”
  • уеб сайтовете на СО-район „Илинден”, СО-район „Витоша”, читалище „Роден край-1931”, читалище „Братя Миладинова – 1917”, НДД, „Читалищен вестник” и др.

Участие

Приказките, от които децата могат да избират за илюстриране са 20 и са разпределени в 4 раздела:
вълшебни приказки, битови приказки, приказки за животни, приказки за честност и лъжа, за човешката глупост и хитрина
Очакваме с нетърпение вашите творби до 30 юни:
Изпращайте снимка на рисунката на ел. адрес: roden_kraj@abv.bg и vitoshko_lale@abv.bg

Можете да следите Фейсбук страницата на Читалището ни за текстовете на всички приказки, които ще бъдат публикувани всяка седмица.