Дарители

Екипът и всички дейци в читалището са искрено благодарни на дарителите на читалището. Това, което направихте и продължавате да правите за него, ще бъде запомнено и ще продължи да бъде основа на духовното и културно развитие на нашата общност, на нашата нация. Благодарение на Вашата помощ, без значение дали е финансова, материална, физическа, креативна и творческа, изобщо от всякакъв тип, читалището е това, което всички ние познаваме днес!

От нашата книга с дарители