Курс по математика

Христинка Консулова е с университетско образование по математика и физика. Има редица допълнителни квалификации. Притежава богат опит в работата си с ученици от прогимназиален и гимназиален етап на обучение. През последните пет години е преподавател в 20-то ОУ „Тодор Минков“.

Курсовете в читалището имат за цел да подпомогнат учениците в  усвояването на учебното съдържание по двата предмета. Чрез попълване на пропуските и задълбочаване на знанията, децата ще могат спокойно и успешно да се представят на външното оценяване и изпитите след 7-ми клас в езикови и профилирани гимназии.