Курс по български език и литература

Веселина Иванова е завършила Шуменски университет „Св. Климент Охридски“, специалност Българска филология.

Работила е като преподавател по български език и литература в 25 ОУ „Петър Берон“. Подготвя ученици за кандидатстване с български език и литература след 7-ми клас от 2007 г. С въвеждането на новите образователни изисквания за Национално външно оценяване след 4-ти, 7-ми и 10-ти клас, подготвя ученици по учебните програми на МОН. Провежда консултации в помощ на учебния материал за ученици от среден и горен курс на обучение. Води индивидуални консултации за подготовка за ДЗИ както и за кандидатстване с български език и литература в УНСС. Уроците се провеждат по индивидуален график. Времетраенето е съобразено с академичните учебни часове. Допустимо е обучение в малки групи – до 3-ма ученика.