Счетоводен баланс на НЧ „Братя Миладинови – 1917“ за 2014 г

Приятели,
държим дейността на читалището ни да бъде прозрачна и достъпна за всички, за това публикуваме счетоводния баланс към 31.12.2014 г.

Преглед на баланса /.pdf формат/.