Изборно събрание, май 2015

Настоятелството на
Народно читалище „Братя Миладинови – 1917“
Ви кани на

ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ

Събранието ще се проведе на 27.05.2015 г. /сряда/, от 18:00 часа, в Културния център на Читалището – София, Княжево, бул. „Цар Борис III” №375.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Гласуване на депозирана оставка на член на настоятелството;
2. Избор на членове за попълване на настоятелството и проверителната комисия.

Съгласно ЗНЧ, при липса на кворум, събранието ще се състои 1 /един/ час след обявения начален час, на същото място, при същия дневен ред.