Отчетен доклад от годишното отчетно събрание

На 30.03.2015 г се проведе годишното отчетно събрание в НЧ „Братя Миладинови – 1917“. Настоятелството подготви за него доклад за дейността на читалището през изминалата отчетна година. Председателят на настоятелството г-жа Благовеста Тончева представи доклада пред всички участници в събранието, след което беше проведена дискусия.

Докладът беше представен в презентация, която може да видите тук /.pps формат/.