Школа за народни танци за деца

Обучението се води от хореографа Кирил Манойлов от танцова школа „Естрея“. Заниманията развиват музикалност и ритмичност в децата. Постига се гъвкавост и усъвършенстване на танцовите им способности. Тази практика води до постигане на високи резултати и богата сценично-танцова култура. Танцовото изкуство учи на всички най-важни неща:
– движение, което е изключително важно за подрастващите;
– любов, приятелства, запознанства, а най-вече танцовото изкуство учи на самодисциплина.

Започва се с типични за танците упражнения – екзерсис, който подготвя тялото на танцуващия за натоварване. Постепенно се преминава  от прости танцови комбинации към сложни, през диагонали, които усъвършенстват въртеливостта и координацията на децата. След всички тези упражнения е ред на поставянето на танц.

През годините танцова школа „Естрея” е взимала участие в огромен брой мероприятия в страната и чужбина. Сред тях са фолклорни фестивали в Сърбия, Гърция, Турция, Италия, Унгария, Португалия, Холандия.