Школа по английски език

Детска езикова школа към Народно читалище „Братя Миладинови-1917“ предлага курсове за обучение на деца от начално ниво до подготвителен курс по английски език. Възможни са и индивидуални занимания с цел подготовка за Cambridge FCE (First Certificate in English). Нивото на групите по английски език се съобразява с нивото на конкретните деца в тях и групата се движи с темпо, съобразено с техните възможности.

 Заниманията се провеждат от понеделник до петък.

Нашите курсове по английски език се провеждат в малки групи – до 7 деца. Дългогодишният ни опит в обучението на деца показва този формат като една от най-успешните форми на обучение:

  • при 7 деца учителят има възможност да обърне внимание на всяко дете по отделно, да говори с него по всяка нова тема и да следи какво точно пише;
  • за разлика от индивидуалните уроци, където общуването е само с учителя, учейки с други деца, децата изграждат по-добри комуникационни умения и имат по-голям стимул за игра и състезание.

В зависимост от нивото на познанията за тази възраст при нас обучението е организирано по няколко начина:

  • за деца, които стартират от начало при срещата си с езика, или имат бегли познания от обучение в предучилищна възраст – едновременно със заучаването на думи и изрази на английски език, ние се запознаваме и с буквите и с начина на изписване. В тази възраст все още акцентът е върху правилното изразяване и четене, като писането само подпомага умението за четене.
  • за деца, които вече имат основни познания по езика от обучението си в предучилищна възраст– обичайно децата познават вече добре думите и изразите, които се срещат в учебните системи; нашата цел е да се научим да ги четем и пишем и да положим основите на осъзнаването на граматиката. Своевременно използваме много допълнителни ресурси, с които да разширяваме уменията си за изразяване и разбиране.

Нашата система е разработена от нашите преподаватели, като стъпва върху няколко основни системи и използва много други допълващи материали, повечето от които са свободно достъпни в интернет и са подходящи за допълнителни занимания на децата вкъщи.